Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 4: My Neighbourhood – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 4: My Neighbourhood – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-4-my-neighbourhood-hoc-hay-5.html https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-4-my-neighbourhood-hoc-hay-5.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 4 các bạn nhé! Listen and Read Phong: Wow! We’re in Hoi …

Đọc Blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 3: My Friends

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 3: My Friends – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 3 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-3-my-friend-hochay-4.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-3-my-friends-hoc-hay-3.html Listen and Read Phuc: This is a great idea, Duong. I love picnics! Duong: Me too, Phuc. I think Lucas …

Đọc Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 6 Unit 2 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 2: My Home – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 2 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-2-my-home-hoc-hay-3.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-2-my-home-hoc-hay-2.html  Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 2 các bạn nhé! Listen and Read Mi: Wow. That room looks so …

Đọc Blog

Học từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 6, Unit 1

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 1: My New School – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 1 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-1-my-new-school-hochay-2.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 1 các bạn nhé! Listen and Read Phong: Oh, someone’s knocking at the …

Đọc Blog

Từ mới tiếng Anh lớp 12 Unit 6 : Endangered Species – HocHay

Từ mới tiếng Anh lớp 12 Unit 6 : Endangered Species – HocHay The Chinese pangolin is one of eight species of pangolin, all of which are poached for their meat and scales for traditional Chinese medicine. 1 – 8 9 – 16 Xem chi tiết tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-12-unit-6-endangered-species-hoc-hay-74.html Xem thêm bài …

Đọc Blog

Học tiếng anh qua ẩm thực Thái Lan

Từ vựng tiếng Anh thông dụng khi đi du lịch Thái Lan Mỗi năm, xứ sở của những nụ cười Thái Lan tiếp đón hàng triệu lượt khách Quốc tế đến tham quan du lịch. Trong hành trang đi du lịch của mình, một điều không thể thiếu chính là …

Đọc Blog